Monthly Archives: december 2015

Blog Leontine; ‘De eerste broer’

De eerste broer

Ik heb ze allebei ontmoet. Zo’n oudste broer die er niet goed tegen kan dat ik zegeningen ontvang die hij zo graag zou willen hebben. En wanneer het hem niet lukt  hetzelfde te bereiken, kan ik rekenen op zijn woede en tegenwerking. Jaloezie. Jongste broers heb ik ook ontmoet. Het gaat ze schijnbaar voor de wind. Gunstelingen zijn het. Ze bekeren zich, of soms zelfs niet eens, en het is of het geluk hen toestroomt. Ze maken me aan het twijfelen. Wat mankeert er aan mij dat die weg voor mij zoveel moeilijker lijkt?

De bijbel kent ook zo’n verhaal over twee broers. Of eigenlijk twee zonen (Luk 15). De ene werkt hard op het land en probeert de gunst van zijn Vader te verdienen. De andere kiest voor het vrije leven, en trekt de wijde wereld in. De oudste denkt dat hij gebakken zit, totdat de jongste terugkomt. Gedreven door honger bekent de jongste schuld. In plaats van dat zijn vader hem aan het werk zet onder leiding van zijn oudste broer, omhelst hij hem, neemt hem mee naar binnen, en houdt een flink feest. Wat een onrecht! ‘Dat heb ik nou nooit gekregen!’, zegt de oudste broer tegen zijn vader als die hem uitnodigt op het feest. Zijn vader zegt nog: ‘Maar je was altijd bij me. Je hebt er nooit om gevraagd.’ Nee, broerlief komt niet. Hij heeft er een broertje dood aan.

Vol herkenning over hoe het soms kan gaan tussen broeders van hetzelfde huis (Ps 133), word ik ineens getroffen door de gedachte dat er een derde broer in het spel is. Hij is niet de oudste of de jongste. Hij is de eerste en de laatste. Paulus noemt hem de eerstgeborene onder vele broeders, en de Eerste in allen (Rom 8: 29  en Kol 1: 18). Hier staat hij, en vertelt dit verhaal. Wat komt hij doen?

Ook hij heeft het huis van zijn Vader verlaten. Ook hij trok de wijde wereld in. Alles liet hij achter zich: de warme, zekere veiligheid van thuis, zijn plek aan de boezem van zijn Vader, zijn rijkdom en overvloed. Alles wat beide andere broers misten, dat had hij. Maar hij legde alles af. Hij werd aan ze gelijk en ging naar ze op zoek (Fil 2: 6-8). Daarom staat hij hier. Hij vertelt een verhaal over zijn Vader die naar zijn zoons verlangt, maar over zichzelf heeft hij het niet. Het lijkt wel niet belangrijk. Het gaat Hem alles kosten. Dat weet hij heel goed. Maar dat houdt Hem nu niet bezig. Daarvoor is Hij niet gekomen. Hij kwam om mij te vinden en thuis te brengen (Joh 10: 14-18)

Ik ben verbaasd. Jezus is die broer die alles heeft, maar niets voor zichzelf wil houden. Hij is die broer die mij verwelkomt in het huis van onze Vader. Zijn complete erfenis stelt Hij tot mijn beschikking. Hij geeft zijn leven om de vervolger te overwinnen die ik niet overwinnen kan. Bij Hem is er geen angst dat hij iets tekort komt omdat ik het krijg. Bij hem is er geen jaloezie over dat ik grotere dingen zal doen dan Hij (Joh 14: 12). Hij verheugt zich… in de liefde. Op het feest is Hij er zeker bij! Een bruiloftsmaal, een feest van eenheid.

Vlak voor zijn gevangenneming streed Jezus in de hof. Hij bad een gebed: ‘Vader, maak hen één in Ons, zoals U en ik één zijn. Zodat de wereld erkent dat U hen liefhebt’ (Joh 17: 21-23). Ik realiseer me dat er maar één weg is naar eenheid: thuiskomen. Daar de liefde ontvangen die ook Jezus ontving, zodat ik hetzelfde hart ontvang als Hij had: het hart van zijn Vader.

Welkom thuis, oudste en jongste broers! Laten we samen feestvieren. Want wij die verloren waren, zijn gevonden! (Luc 15: 32)

Over Fatherheart Ministries

Fatherheart Ministries – NL
Het Nederlandse onderdeel van de bediening van James en Denise Jordan en hun team.

Voor de hoofdwebsite en de volledige internationale agenda:
Fatherheart Ministries

Events
  • No Events

Fatherheart Ministries Nederland - All Rights Reserved ©