A-School

‘A’ scholen – Vaders Liefde Ervaren

A Scholen, een week verblijven in een atmosfeer vol van de openbaring van liefde.

Een plaats van thuiskomen. Een plaats om te ontdekken dat je er mag zijn en geaccepteerd wordt. Een plaats om te ontdekken dat Zijn kracht zichtbaar wordt in jouw zwakheid. Een plaats van rust.

Tijdens de school zul je kennis maken met een “totaal perspectief”  op de openbaring van Vaders liefde. Onthullende inzichten en helder bijbels onderwijs vanuit het persoonlijk leven van de sprekers en het team zullen je in ontmoeting brengen met de levensveranderende boodschap van Liefde, Leven en Hoop.

Je zult de gelegenheid krijgen om de hindernissen te verwijderen die in de weg staan om Vaders liefde te ontvangen. En je mag met je hele hart ontdekken dat je een zoon of dochter van de Vader bent.

Jezus had het hart van een Zoon naar Zijn Vader. Hij leefde in de aanwezigheid van de liefde van de Vader. Het evangelie van Johannes vertelt ons dat Hij alleen vertelde en deed wat Hij Zijn Vader hoorde zeggen en zag doen. Jezus nodigt ons uit om die wereld binnen te wandelen als broers en zussen van Hem, de eerstgeborene

Wanneer we ons hart openen, giet Vader Zijn liefde in ons hart uit door de Heilige Geest. In een hart, totaal veranderd door Zijn liefde, kan echte en blijvende verandering plaatsvinden. Na jaren van proberen en presteren vinden velen eindelijk een plaats van rust.

Toen James & Denise Jordan voor het eerst begonnen met deze scholen, bleek dat dit model het beste werkte. De basis van deze openbaring ligt in het ontvangen in ons hart. Er is tijd nodig om God de ruimte te geven om alle blokkades weg te nemen die ons tegenhouden om Zijn Vaderlijke liefde continu te ervaren.

De twee doelen van de ‘A’ school zijn:

1 De gelegenheid bieden om een enorme persoonlijke ervaring te hebben met de liefde die God de Vader voor je heeft.

2 Het geven van een sterk Bijbels fundament over de plaats van de Vader in ons christelijk leven en wandel.

Alle scholen worden geleid door teamleiders die zijn aangesteld door Fatherheart Ministries. De sessies worden gedurende de gehele dag gegeven en het is belangrijk om alle sessies bij te wonen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Ons hart openen voor de Vader
  • De Bijbelse openbaring van God de Vader
  • Vergeving vanuit je hart
  • Het hart van zoonschap
  • De geest van een wees
  • Het moederhart van God
  • God onze echte Vader
  • Zwakheid, de kracht van het zoonschap
  • De overweldigende vrijheid van zonen

… En nog veel meer

Je bent gemaakt om te leven vanuit Zijn liefde voor jou.

Over Fatherheart Ministries

Fatherheart Ministries – NL
Het Nederlandse onderdeel van de bediening van James en Denise Jordan en hun team.

Voor de hoofdwebsite en de volledige internationale agenda:
Fatherheart Ministries

Events
  • No Events
Nieuws

Fatherheart Ministries Nederland - All Rights Reserved ©